Telf: +34 93 544 00 83

Disposem d'un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient que garanteix el seguiment de les peces fabricades i que ha estat acreditat amb la certificació ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 per la companyia OCA.

El departament de metrologia és el responsable de la verificació de tots els productes finals, pel que es disposa de diferents equips, tots ells calibrats d'acord el pla de calibracions internes/externes de l'empresa. Alguns d'aquest equips són:

~ Calibres analògics i digitalsmetrologia avanzada 1

~ Calibres Passa No passa
~ Micròmetres exteriors
~ Micròmetres interiors
~ Duròmetre
~ Rugosímetre
~ Cales Patró

Per les peces de precisió i amb la finalitat d'aportar un valor afegit als nostres clients, disposem d'una màquina de mesura per coordenades d'alta precisió

La medició industrial de peces permet detectar no conformitats abans del muntatje, així com donar informació imprescindible en les fases de disseny i producció de pre- sèries de peces, i en la comparació de mesures de peces entre fabricant i comprador.

A MK3 realitzem medicions 3D dels objectes mitjançant la màquina de medició per coordenades Mitutoyo Crysta-Plus M574. La màquina treballa amb el software de medició MCOSMOS.

Oferim els serveis de medició al nostre departament de metrología. La intervenció d'un tercer per la realització de mesura de peces és un recurs eficaç para absorbir puntes de treball, comptar amb equips d'alta precisió i disposar d'una avaluació independentrealitzada per una empresa externa, suposant un estalvi en els processos productius i una millora de la qualitat.

La qualitat del nostre servei està garantida per l'eficàcia dels nostres tècnics especialitzats amb una pràctica consolidada en la Metrología Dimensional així com per la qualitat dels instruments de medició que utilitzem.

metrologia avanzada 2

 

Ampliar informació

Telf: 93 544 00 83
mecatres@mecatres.com

comparteix amb nosaltres