Telf: +34 93 544 00 83

La nostra línia de treball com enginyeria és identificar i comprendre els obstacles més importants per realitzar un bon disseny. Alguns dels obstacles són els recursos disponibles, les limitacions físiques o tècniques, la flexibilitat per a futures modificacions i afegits, i altres factors com el cost, la possibilitat de fer-ho, les prestacions i les consideracions estètiques i comercials. Mitjançant la comprensió dels obstacles deduïm quines són les millors solucions per afrontar les limitacions trobades quan s'ha de produir i utilitzar un objecte.

ingenriera mecanica 1~ Sistemes de Manutenció i Transport
~ Sistemes d'Emmagatzematge per carrusels horitzontals.
~ Sistemes d'emmagatzematges verticals
~ Automatització i programari industrials
~ Programes de manteniment
~ Dispositius de seguretat segons normativa CE
~ Transportadors de tauletes metàl·liques
~ Aplicacions robotitzades, Instal·lacions elèctriques i Automatització.


ENGIYERIA ELÈCTRICA

Busquem solucions personalitzades als nostres clients

Des del desenvolupament i fabricació de quadres elèctrics de control per fabricants de maquinària, fins a l'automatització completa de plantes industrials amb sistemes SCADA o HMI.

Treballant amb mètodes propis de desenvolupament, recopilats en l'experiència del treball en conjunt amb una variada selecció d'enginyeries en diferents sectors. O utilitzant Standard específic del client final.

Tot això utilitzant la tecnologia més adequada per a cada cas, des de petits sistemes optimitzats en costos, fins als més fiables sistemes integrats.


Desenvolupament de projectes elèctrics, tant en sistema uniflar, com a projectes estructurats amb instal·lació i lloc. Realitzats mitjançant la plataforma E-pla
instalaciones electricas 1

Integració i optimització de Robot, tant en projectes aïllats de manipulat, com realització d'illes robotitzades de soldadura on tenim llaurada experiència, en firmes com Fanuc, ABB, Kuka ...

instalaciones electricas 2

Només amb la utilització de primeres marques i amb la màxima experiència i un bon equip de col·laboradors, es pot aconseguir el nostre objectiu: oferir als nostres clients projectes fiables que compleixin amb totes les seves exigències i necessitats.

En la integració de sistemes automatitzats utilitzem sempre signatures de l'ordre d'Allen Bradley (Rockwell)

instalaciones electricas 3

Apostem per la utilització de sistemes d'última generació, com el bus de camp per a la realització tant de perifèria descentralitzada, com per a l'adquisició de dades, per a poder realitzar estudis de traçabilitat de producte.

instalaciones electricas 4

Desenvolupament de Programes HMI i Scada facilitant la comprensió de maneig i donant més autonomia al client, aportant eines per ajust i ràpida solució d'avaries.

instalaciones electricas 5

Ampliar informació

Telf: 93 544 00 83
mecatres@mecatres.com

comparteix amb nosaltres